You Can Really Taste The Celine! - Hand Me Down World

Vattenloppan i ekosystemen

Den oansenliga vattenloppan har man använt i ett projekt i England för att rena förorenade insjöar och vattendrag. Man har börjat ned att ta bort all fisk eftersom fiskarna livnär sig på vattenloppor. Det ingreppet gjorde det möjligt för vattenloppporna att frodas och glufsa i sigden stora mängd alger som fanns. Frön som låg inaktiva på sjöarnas botten började gro och svanar och sothöns återvände till vatten dragen. I en nära framtid ska man återinplantera fiskarna så ekosystemet fungerar som det ska igen.